Kênh truyền thông:

GIỚI THIỆU

Đặt tại Khu công nghiệp ngoài quốc gia Qianma 4A cạnh Khu du lịch - Tianmu Lake, Thường Châu Công ty Thiết bị Hengxin Silo Ltd. Một hệ thống...

BẢN TIN

Giới thiệu Hengxinsilo(15 10 2013 00:20)
Văn hóa công ty(15 10 2013 00:23)

LIÊN HỆ

Mobile:
Mrs Hà: 0913938626
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Website: http://www.hengxinsilo.com/  or http://en.hengxinsilo.com/

Hide Main content block
index-shipin Công ty nhập khẩu những thiết bị và kỹ thuật mới nhất của châu Âu và trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất Silo, hệ thống silo, hệ thống sấy

Liên hệ chúng tôi

 Mobile:
 Mrs Hà: 0913938626
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Website: www.hengxinsilo.com

or www.en.hengxinsilo.com